Formularz kontaktowy

Administrator danych osobowych którym jest Conversion Group Sp. z o.o. ul. Piaskowa 3, 24-100 Puławy, KRS 0000793833, NIP: 8733272023, REGON 383825650, informuje, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się z Panią/Panem, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych a także ma Pani/Pana także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres do korespondencji i wysyłki:

Conversion Group Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 3
24-100 Puławy
POLAND

email: biuro@bagexpress.pl

Dane do faktur

Dane kontaktowe

Conversion Group Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 3
24-100 Puławy
POLAND
NIP: 8733272023
KRS: 0000793833
email: biuro@bagexpress.pl

Hurtownia torebek bagExpress © 2020. All rights reserved. | Wsparcie Techniczne: Agencja Covertio

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Tytuł projektu: Stworzenie i wdrożenie systemu B2B usprawniającego współpracę Nidea sp. z o.o. z partnerami w zakresie zamówień, obsługi należności i wymiany dokumentów.