Zwroty

Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, gdy zostało wysłane przed upływem terminu, na piśmie na adres:

Nidea Sp. z o.o.
Bursaki 15
20-150 Lublin

Decyduje data stempla pocztowego. Przed wysłaniem na piśmie Kupujący wysyła takie oświadczenie w formie elektronicznej na adres zwroty@nidea.pl.
Kupujący wysyła zwracany towar w stanie niezmienionym (nieuszkodzonym, nie noszącym śladów użytkowania) w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W wypadku wysłania towaru wraz z pisemnym oświadczeniem, Kupującego obowiązuje termin 10-dniowy.

***Nie jest to wymagane, ale będziemy wdzięczni za dopisanie na oświadczeniu przyczyny zwrotu. Dziękujemy.***

Zwrot płatności następuje nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu i zwracanego towaru.

Kupujący zobowiązany jest do wysłania wraz z towarem dowodu zakupu..
Formularz oświadczenia zawierający konieczne do odstąpienia informacje:

Oświadczenie plik PDF

Oświadczenie plik WORD

UWAGA!
1. Wszystkie pola muszą być wypełnione.
2. Oświadczenie musi być podpisane.
3. W przypadku niewypełnienia wszystkich danych oświadczenie jest nieważne.

***Nie odbieramy zwrotów z paczkomatów***

 

 

Reklamacje 

 

W przypadku reklamacji proszę o przesłanie zdjęcia reklamowanego produktu wraz z wypełnionym formulrzem na adres email: reklamacje@nidea.pl 

O dalszych krokach poinformujemy w odpowiedzi na otrzymany email. 

Formularz reklamacyjny

 

Hurtownia torebek bagExpress © 2020. All rights reserved. | Wsparcie Techniczne: Agencja Covertio

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Tytuł projektu: Stworzenie i wdrożenie systemu B2B usprawniającego współpracę Nidea sp. z o.o. z partnerami w zakresie zamówień, obsługi należności i wymiany dokumentów.