Pliki wymiany danych CSV/XML


Pliki dla sklepów internetowych - platform


Pliki dla sklepów są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Pliki ogólne

Dostęp Nazwa Adres URL Dostępne parametry
Publiczny Feed CSV http://bagexpress.pl/feed/csv
 • culture (domyślnie pl_PL) - język i waluta pliku, dostępne wartości: pl_PL (polski, PLN), en_EN (angielski, USD), de_DE (niemiecki, EURO), sk_SK (słowacki, EURO) , cz_CZ (czeski, EURO), lt_LT (litewski, EURO)
 • user_id - Twój user ID
 • show (domyślnie active) - jakie produkty wyświetlić, dostępne wartości:
  1. - all - wszystkie produkty, również niedostępne w sprzedaży
  2. - active - produkty tylko dostępne w sprzedaży, "od ręki" i na zamówienie
  3. - on_stock - produkty dostępne tylko "od ręki"
 • codes - lista kodów produktów które mają się znaleźć w pliku, oddzielone przecinkami

Przykład użycia
 • http://bagexpress.pl/feed/csv - zwróci plik CSV z domyślnymi parametrami
 • http://bagexpress.pl/feed/csv?culture=de_DE&show=active - zwrócić plik CSV w języku niemieckim, walutą EURO, z produktami dostępnymi w sprzedaży
 • http://bagexpress.pl/feed/csv?codes=1170142-12,1170142-01&show=all - zwróci plik CSV z domyślnymi parametrami, z informacjami o produktach 1170142-12,1170142-01 (warto dodać paramter show=all, jeśli nie jesteś pewien czy produkty są jeszcze dostępne w sprzedaży)
Publiczny Feed XML http://bagexpress.pl/feed/xml Parametry jak dla Feed CSV.
Publiczny Plik CSV dla eBay http://bagexpress.pl/products/csv/ebay -
Publiczny Plik XML dla Redcart http://bagexpress.pl/products/xml/redcart -

Hurtownia torebek bagExpress © 2020. All rights reserved. | Wsparcie Techniczne: Agencja Covertio

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Tytuł projektu: Stworzenie i wdrożenie systemu B2B usprawniającego współpracę Nidea sp. z o.o. z partnerami w zakresie zamówień, obsługi należności i wymiany dokumentów.